RÅDGIVNING

Rådgivning

Vi rådgiver bredt indenfor hele det administrative område.

Når vi kan rådgive bredt, skyldes dette naturligvis flere forskellige faktorer.
Dels har vi alle i huset som minimum en økonomiuddannelse, den kan så være suppleret med en teknonom eller merkonom overbygning, diverse kurser/efteruddannelse i salg- og marketing osv. Og ikke uvæsentlig - livserfaring som vi jo bl.a har høstet gennem mange års samarbejde med rigtig mange forskelligartede virksomheder.

Vi kan bla. rådgive / sparre omkring emner som;
- organisationsopbygning ,
- strategi- og handlingsplaner,
- budgetter,
- markedsføring,
- ansættelsesaftaler,
- lønbehandling,
 -køb- og salg,
- forhandling med pengeinstitutter,
- personaleudviklingssamtaler,
- rationaliseringsforslag og strategier,
- forhandling med leverandører,
- effektiviseringer.

Ovenstående er ikke udtømmende, men eksempler.
Er der områder du ikke finder her, så kontakt os, så finder vi en løsning.

Kan vi ikke løse opgaven internt i huset, så kan en af vores mange gode samarbejdspartnere.
Det betyder hel konkret for dig eller din virksdomhed, at du/I kun behøver at henvende jer eet sted.