Startpakke til nystartede virksomheder / iværksætteri

Startpakke til nystartede virksomheder / iværksætteri.

Erfaringsmæssigt ved vi, at økonomi sjældent er det, der for nystartede virksomheder får den nødvendige prioritering.

Det er imidlertid meget vigtig at have denne del med.

Rigtig mange nystartede virksomheder lægger hele deres energi - og forståeligt nok - på at fokusere på det produkt de har udviklet, eller den serviceydelse de kan tilbyde. Men det kan altså ikke hjælpe noget, at du opholder dig 20 minutter på 40 meters dybde, for så er der ikke luft nok til at komme op i overfladen igen.

  • Gennemtænk en god og sælgende/bæredygtig forretningsplan til gennemgang for eventuelle investorer.
  • Hav fra start et indestående i banken, så du ikke er sårbar i forhold til eventuelle kriser i samfundet.
  • Hårdt arbejde og atter hårdt arbejde - det kommer man ikke udenom.
  • Nytænkning - forudsætning for at man forbliver på det gode og indbringende spor.


Tag en snak med os, om hvad der i en opstartsfase er vigtig at holde styr på, og øje med - det kan være det der gør du overlever med din idé.

Vi vil gerne hjælpe, og det vil vi fordi der for os ligger en stor tilfredsstillelse i at kunne hjælpe en nystartet virksomhed på benene, og over den første spæde start. Og så forhåbentlig få skabt et godt, tillidsfuldt og langvarrigt samarbejde.

Vi er medlem af Nordfyn Erhvervs rådgiverkorps, som tilbyder 2 timers gratis rådgivning som kan være telefonisk, via mail eller et fysisk møde, helt afhængig af hvad vi bliver enige om. Tilbuddet er målrettet nystartede virksomheder (0-3 år). Det er underforstået, at tilbuddet alene er til medlemmer af Nordfyn Erhverv..
Udvikling Fyn A/S tilbyder individuel sparring og vejledning som giver adgang til gode råd og vejledning fra en bred vifte af specialister. Det kan være advokater, revisorer, salgscoaches, tekstforfattere, grafikere, markedsanalytiklere m.fl.  Kene er med i Udvikling Fyn's korps af private rådgivere. Se mulighederne på Udvikling Fyns's hjemmeside under fanebladet iværksætteri og iværksætter vejledning.